Norsk velstand er presset

Norsk velstand er presset

Det er ingen tvil om at Norge gjennom mange år har hatt en formidabel økonomisk fremgang, og oljen og boligmarkedet er kanskje de fremste årsakene til det. Norge har som resultat av det bygget opp et enormt oljefond, er statens pensjonsfond, som skal kunne brukes til...
Hvordan fungerer norsk miljøpolitikk?

Hvordan fungerer norsk miljøpolitikk?

Miljø er et av de største fokusområdene når partiledere barker sammen i debatt på direkte-TV under valgkampene. Mange store spørsmål skal besvares. Hvordan skal Norge jobbe for et bedre globalt miljø? Hvordan skal man få bedret luftkvaliteten i Bergen? Hvilke tiltak...
For og i mot karakterer i grunnskolen

For og i mot karakterer i grunnskolen

Karakterer er en måte for å rangere elever og studenter på. Karaktergivning har alltid vært omstridt fra de som mener at all karaktergivning er forkastelig, til de som mener at karaktergivning er helt avgjørende for å få barn og ungdom til å yte sitt beste. Og for at...
Sukkeravgift

Sukkeravgift

  Sukkeravgift er en avgift som skal gå til statskassen. Den ble innført allerede i 1981. Avgiften var den gang først og fremst innført for å sikre staten inntekter, en såkalt fiskal skatt. Innføring av sukkeravgiften har i tillegg en helsemessig begrunnelse. Man...
Kongen i statsråd

Kongen i statsråd

  Man forbinder gjerne statsråd med en leder av departementet. Vi hører gjerne om at regjeringen har utnevnt de ulike statsrådene etter et valg. Disse statsrådene sammen med statsministeren danner regjeringen. Men man bruker også ordet i forbindelse med formelle...
Bøker om politikk

Bøker om politikk

Politikk og debatter på tv og i aviser kan være vanskelige å følge med på. Det krever ofte at du vet en del om politikk fra før. Hva er det regjeringen gjør og hva er Stortingets oppgaver? Hva står partiene egentlig for? Sentrale spørsmål om oljepolitikk, norsk...
Høyre gjennom tiden

Høyre gjennom tiden

Høyre er den største utfordreren til Arbeiderpartiet. Høyre er et borgerlig politisk parti, som har konservative grunnholdninger til hvordan samfunnet skal styres. Partiet er et av de eldste partiene i Norge, da det ble skiftet for over 130 år siden. Selv om partiet...