Informasjon om partier, politikk og det norske politiske system

Her finner du grunnleggende informasjon om de forskjellige politiske parti vi har i Norge. Du får også mye nyttig informasjon om det politiske systemet og de forskjellige ideologier.

Politisk system

Det politiske system som man ser i Norge i dag, bygger på et prinsipp om fordeling av makten.

For å forstå maktfordelingsprinsippet, må man gå enda lenger tilbake enn 1814. Vi må se på hva filosofen Montesquieu, som levde på 1700-tallet, mente om makt i samfunnet. Det skulle få stor påvirkning på den kommende revolusjonen, og senere også for norsk politikk.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er Norges største politiske parti, og partiets symbol er den røde rosen. Partiet ble stiftet i 1887. AP er et sosialdemokratisk parti.

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti som arbeider for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Partiet ble stiftet i 1973.

Sosialistisk Venstreparti

SV er et sosialistisk parti som fokuserer på miljø, fred og antirasisme. Stiftet i 1975.

Venstre

Venstre er Norges eldste politiske parti og kjemper for ei grønnere mer sosialliberal framtid. Stiftet i 1884.

Rødt

Rødt er et politisk parti som har kampen mot forskjells-Norge som sin hovedsak. Partiet Rødt ble stiftet i 2007.

Høyre

Høyre er et tradisjonelt konservativt politisk parti dannet i 1884. Partiet er medlem av Den internasjonale demokratiske union.

Senterpartiet

Senterpartiet blir først og fremst regnet som en bonde- og fiskeribevegelse. Partiet ble først stiftet under navnet Bondepartiet i 1920.

Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk politisk parti  som ble stiftet i 1933. Krf er et sentrumsparti.

Miljøpartiet De Grønne

MDG er et landsdekkende politisk parti som jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Stiftet i 1988.

Andre politiske parti

Det finnes også en del partier som ikke sitter på stortinget. Du kan finne en oversikt over disse på denne siden her.

Hva er et demokrati

Demokrati er en styreform der folket velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene.

Konservatisme

Konservatisme er et begrep man ofte kan høre i forbindelse med politikk. Men hva er det egentlig?

Konservatisme, betegner oftest en livsholdning som vil bevare og bygge videre på nedarvede verdier, og stiller seg avvisende til endringer som kan true disse.

Sosialisme

Sosialisme er et begrep vi ofte møter på i sammenhenger rund politikk og politisk styring. Men hva betyr det?

Sosialisme er en bred samlebetegnelse på en rekke politiske teorier som går ut på at økonomisk ulikhet bør bekjempes og at det overordnede målet for samfunnsutviklingen bør være å etablere et klasseløst med stor grad av likhet.

Ønsker du å lære mer om politikk?